תנאי השימוש באתר

השימוש באתר סנסולה הינו בכפוף לתנאי השימוש שלהלן:

בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר או שימוש בשירותיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש").
על ידי ביצוע פעולה כלשהי באתר או שימוש בשירותיו, הינך מבטא את הסכמתך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מבין את האמור בהם ומסכים לפעול לפיהם והם מהווים הסכם מחייב בינך ובין האתר. במידה ותתעוררנה שאלות בקשר לאתר ולתנאי השימוש בו, אנא צור עימנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. כל עוד חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו ברור לך או אם אינך מסכים לו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש או להשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש באתר אסור לפי הדין החל עליך או לפי כל עניין אחר.

מבוא
כללי
שרותים המוצעים באתר
הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר
ביטול עסקה
החזרת/החלפת מוצרים
אספקה ומשלוחים
אחריות החברה
קניין רוחני וזכויות יוצרים
אבטחה ושמירת פרטיות
סמכות שיפוט

מבוא

 1. האתר - אתר האינטרנט www.sansula.co.il  ובעליו החוקיים.
 2. החברה - בעליו החוקיים של האתר הינו עוסק מורשה "סנסולה", ע.מ. 37598034, שמשרדו הרשום ברח' הארד 3, קומה 1, ת.ד. 17, משרדי Plural Media, תל-אביב 6971056.
 3. המשתמש/הלקוח – הגולש באתר ו/או כל המבצע באתר פעולה כלשהי, או כל המעורב בכך, בין בעקיפין ובין במישרין.
 4. המוצרים – המוצרים והשירותים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 5. זמן אספקת הסחורה: המועד בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
  * דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 9 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל
  * דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה
 6. כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציין הלקוח ככתובת למשלוח הזמנה.
 7. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אישרה חברת האשראי, או חברת PayPal, את העסקה שביצע הלקוח.
 8. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 9. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר )להלן: "פעולה").
 10. הניסוח בתקנון זה ובאתר כולו אמנם מופיעים בלשון זכר אך הוא מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 11. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

כללי

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת כלי נגינה מיובאים ואביזריהם והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. חברת סנסולה משווקת את מוצרי חברת HOKEMA המיוצרים בגרמניה באיכות גבוהה ביותר ובסטנדרטים אירופאים. כל מוצר ומוצר נבדק בקפידה בטרם צאתו את המפעל, הן מבחינת המראה והן מבחינת איכות ודיוק הצלילים. במידה ומסיבה כלשהי אינך שבע רצון מאיכות המוצר שרכשת מאיתנו, באפשרותך לקבל החזר כספי או זיכוי כספי או להחליף את הפריט שנרכש, בהתאם לתנאי ביטול עסקה  ותנאי החזרת/החלפת מוצר המופיעים בהמשך תקנון זה.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בדוא"ל sales@sansula.co.il או בטלפון מס' 054-8843767.
 3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי לשימוש באתר והוא מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין סנסולה, לכל דבר ועניין.  מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.
 4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
 7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים המופיעים באתר.
 10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מכך או קשורה לכך.
 11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח, למעט אם מצויין אחרת.
 12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים והשרותים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 15. בעת עדכון סל הקניות, הלקוח מצהיר כי הוא נותן את רשותו לחברה לשלוח לו תזכורת אודות סל הקניות הנטוש או ההזמנה, בין אם בוצעה בחלקה ולא הושלמה ובין אם הושלמה, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
 16. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר (ניוזלטר). אם בחרת להירשם לניוזלטר, אנו עשויים לשלוח אליך מדי פעם הודעות דוא"ל פרסומיות אודות מוצרים חדשים, הצעות מיוחדות או כל מידע שאנו חושבים כי ייתכן ויעניין אותך, באמצעות כתובת הדוא"ל אותה סיפקת לנו. מעת לעת, אנו עשויים להתשמש במידע אודותיך כדי ליצור עמך קשר לצרכי שיווק ופרסום. אנו עשויים ליצור איתך קשר בדוא"ל, בטלפון, בפקס, או בדואר. אנו עשויים להשתמש במידע כדי להתאים את אתרנו לצרכיך ו/או לתחומי העניין שלך. באם הינך מעוניין להסיר את עצמך מן הדיוור לאחר שנרשמת, באפשרותך לעשות זאת בקלות דרך הקישור (לינק) שבתחתית הדיוור שתקבל. יש לציין כי יתכנו רשימות דיוור נפרדות, לדוגמא, רשימת דיוור כללית המספקת עדכונים אודות חידושים ומבצעים באתר, ורשימת דיוור אחרת המספקת עדכונים אישיים ללקוח - עליך הלקוח לשים לב כי הסרת את עצמך מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאינך מעוניין לקבל עוד דיוורים כלל - באחריותך להסיר את עצמך מכלל הרשימות השונות.
 17. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח/ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

שרותים המוצעים באתר

אתר סנסולה מציע מגוון תכנים, שירותים ופעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן:

 1. גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים, יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש. שיתוף תכנים מן האתר בין המשתמש למכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות, פרסום משוב ו/או תגובות ו/או תיוג, שביצע המשתמש, לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסם באתר עצמו ו/או בעמודי רשתות חברתיות של האתר ו/או של המשתמש. מובהר כי האתר רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב/השיתוף.
 2. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לכל מדיה אחרת כל תוכן שהוא (תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תיוג). כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לסנסולה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים שפרסם ו/או יצר ומאשר ומתחייב כי סנסולה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת תוכן באתר ו/או ברשתות החברתיות וללא תשלום כלשהו. זכות זו של סנסולה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לרשתות החברתיות, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לסנסולה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של סנסולה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של סנסולה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.
 3. האתר מאפשר הצטרפות לרשימת דיוור לצורך קבלת תוכן שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים. לאחר שנמסרו הפרטים ע"י הלקוח, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו אל החברה עקב פרטים שגויים, יחוייב הלקוח בתשלום בגין דמי המשלוח ובנוסף בגין דמי טיפול בסך 50 ש"ח. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. הזמנה כאורח/ת - קיימת אפשרות ללקוח לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. עם זאת, במידה והלקוח ביצע הזמנה כאורח ולאחר מכן ביקש להחזיר את ההזמנה - על מנת שיתאפשר לרשום זיכוי לזכותו, יווצר עבורו חשבון זמני אליו יוזן הזיכוי. במידה והלקוח מעוניין בהחזר כספי וזכאי לו ע"פ תקנון משלוחים והחזרות, החזר שכזה יינתן על חשבון הזיכוי.
 5. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח ללקוח הודעה על כך שהעסקה אכן אושרה.
 6. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא ידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 8. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
 9. כל לקוח רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
 10. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  1. אם החברה חושדת כי המשתמש מסר פרטים שגויים, במתכוון או שלא במתכוון.
  2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
  3. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
  4. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של סנסולה.
  5. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  6. אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  7. אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  8. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  9. אם החברה חושדת כי בכוונת המשתמש למכור את הפריטים שנרכשו ממנה לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
  10. המשתמש לא הגיע ללאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים (במקרה ובחר באפשרות זו).
  11. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות סנסולה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית סנסולה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור - סנסולה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר שונה מהמחיר באתר.
 11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 13. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

ביטול עסקה

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
 2. בידי הלקוח לבטל את ההזמנה בתוך שעה מרגע השלמתה באתר. ביטול העסקה ייעשה באמצעות הודעת ביטול לשירות הלקוחות בטלפון 054-8843767. בנסיבות כאמור יהיה הלקוח זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו) או החלפת המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.

החזרת/החלפת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
 2. על הלקוח לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום ו/או ניזוק, או אם הפריט שהתקבל שונה מן המפרט שהוצג באתר, או אם הלקוח אינו מעוניין בפריט מסיבה כלשהי, עליו לפעול בהתאם לאחד משני המקרים המתוארים בסעיף מס' 3 שלהלן (מקרים המאפשרים החלפת פריט או החזרתו) ובהתאם לתנאים המופיעים בסעיף מס' 4 שלאחריו (התנאים להחלפת פריט או החזרתו).
 3. מקרים המאפשרים החלפת פריט או החזרתו:
  1. החלפת פריט שהגיע כשהוא ניזוק:
   במידה והפריט שהגיע אליך ניזוק  או נפגם, עליך לגשת עימו בהקדם האפשרי ובתוך 48 שעות לסניף הדואר ממנו נמסר לך הפריט ולמלא דו"ח נזק. עליך לבקש מפקיד הדואר כי הפריט יוחזר לשולח. יש להקפיד להחזיר את החבילה ביחד עם חשבונית הרכישה וכן העתק של דוח הנזק כשהוא ממולא וחתום ע"י סניף הדואר. לאחר שיגיעו אלינו הפריט, החשבונית והעתק דוח הנזק, אנו נשלח אליך פריט חליפי מאותו הדגם בדיוק.
  2. החזרה או החלפת פריט שהגיע באופן תקין:
   ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם ו/או נזק במוצר ו/או אי-התאמה בין המוצר שהתקבל ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר, יבוצע בתוך 14 יום מהרגע שהגיע הפריט אל הלקוח.
   אם ברצונך להחזיר/להחליף מוצר, שלח אותו אלינו בדואר בצירוף החשבונית המקורית, ותוכל לקבל זיכוי, מוצר חלופי או החזר כספי – לבחירתך.
   הזיכוי או ההחזר הכספי הינו בניכוי דמי המשלוח ודמי טיפול בסך 50 ש"ח.
   מובהר כי במקרה זה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 4. התנאים להחלפת פריט או החזרתו:
  1. המוצר הוחזר לידי החברה בתוך 14 יום מרגע קבלתו אצל הלקוח.
  2. המוצר הוחזר ביחד עם חשבונית הרכישה המקורית.
  3. המוצר הוחזר כשהוא תקין, ללא כל פגם ו/או נזק ולא נעשה בו כל שימוש.
  4. לא הוסרו תוויות מהמוצר ומאריזתו.
  5. המוצר נשאר באריזתו המקורית שלא נפתחה.
  6. המוצר הוחזר אלינו באריזת המשלוח שבה הוא נשלח אל הלקוח.

   * הוחזר המוצר שלא כאמור בסעיף זה -  הלקוח יזוכה באופן חלקי או לא יזוכה כלל (לא החזר כספי ולא זיכוי).
   * החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
   * לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 5. אופן קבלת זיכוי על החזרת פריט:
  ניתן לקבל החזר כספי לכרטיס האשראי או לחשבון הפייפל שמהם בוצעה העסקה, ההחזר/זיכוי על פריט שנקנה באתר יתבצע בתוך 14 ימי עסקים מרגע החזרתו ובכפוף לקיום התנאים המצויינים לעיל. סנסולה תבטל את העסקה מול חברת האשראי / פייפל, ולכן אין צורך לפנות אליה ישירות.

אספקה ומשלוחים

 1. שילוח המוצרים ללקוח מבוצע באמצעות שירותי דואר ישראל ומסגרת זמני ההספקה הנקובים באתר מסתמכת על המידע המפורסם ע"י דואר ישראל. לפיכך זמני האספקה הנקובים באתר הינם הערכה בלבד ואינם מחייבים את החברה. החברה אינה ערבה לאספקת המוצרים בזמן הנקוב באתר. הלקוח מסכים ומבין כי לעיתים ייתכנו שיבושים בזמני אספקה אלו ובמקרה של עיכוב במשלוח, החברה לא תהיה אחראית לעיכוב וללקוח לא תהיה כל תלונה כנגד החברה לעניין זמני המשלוח, שכן אלה אינם תלויים בה.
 2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחר הלקוח לרכוש. סכום זה ייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
 3. במשלוחים באמצעות שליחים ייתכן כי יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות בתוך שבוע ליעד המבוקש.
 4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ע"פ חברת דואר ישראח זמן המשלוח הינו כ-14 ימי עסקים.
 5. אפשרות השילוח מוגבלת לאזורי החלוקה של דואר ישראל. החברה רשאית לבטל הזמנה שיעדה אינו כלול באזורי חלוקה אלו.

אחריות החברה

 1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצר.
 6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים או השירותים שרכש מהחברה לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות של החברה ופנייתו תטופל בהקדם.
 8. האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. עם זאת, במידה והשתמשת בקישורים אלו כדי לעזוב את אתרנו, עליך לדעת כי אין לנו שליטה על אתרים אחרים. לפיכך, איננו יכולים להיות אחראים לשמירת הפרטיות והמידע שתספק באתרים האחרים ואתרים אלו אינם כפופים למדיניות שמירת פרטיות זו. עליך לנהוג בזהירות ולבחון את מדיניות שמירת הפרטיות המיושמת באתרים בהם אתה מבקר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם המוצרים באתר לרבות דגמי המוצרים, עיצובם, שמותיהם, תאורם, רשימת המוצרים, התמונות, סימני מסחר, שמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים במוצרים הינם רכושה של סנסולה ו/או של HOKEMA אשר ייפתה את כוחה של סנסולה להשתמש בהן ולשמור עליהן מפני הפרה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, למסור ו/או לבצע כל שימוש ו/או פעולה אחרת באמור בלא קבלת הסכמת סנסולה מראש ובכתב.
 2. כל התוכן המילולי, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, אייקונים (ICONS), באנרים (BANNERS)" כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של סנסולה ובעלי החברה.
 3. לעניין זה, השם 'סנסולה' וכן שמות המתחם (domain names) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של סנסולה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב, בלא קבלת רשותה של סנסולה מראש ובכתב.
 5. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של סנסולה מראש ובכתב.
 6. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, בלא לקבל את הסכמתה של סנסולה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 7. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר, אלא אם ניתן לכך אישור בדרכים המקובלות בתעשייה.
 9. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 10. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים/מוסיפים בהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 11. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 12. ככל שיופיעו סימני מסחר (לרבות תמונות ושמות) שנמסרו לפרסום על ידי צד-שלישי, אזי סימני המסחר הנם רכושו של אותו צד שלישי ואין להשתמש בהם ללא הסכמתו.

אבטחה ושמירת פרטיות

 1. סנסולה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל יכולתנו  על סודיות המידע על משתמשיה האתר ובפרט על פרטיו האישיים של המשתמש. על מנת להקטין את הסיכוי לגישה לא מורשית או חשיפה, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים כדי להבטיח ולאבטח את המידע שאנו אוספים באופן מקוון.
 2. אתר סנסולה הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת סנסולה באמצעות פרוטוקול (Secure Socket Layer) SSL לסחר אלקטרוני בטוח משמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר סנסולה ואל מחשבי השרותים הבנקאיים האוטומטיים (שב"א). כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (במחשב הלקוח) לאתר (שרת האינטרנט שבו פועל האתר) והלאה (לשב"א) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר מהדפדפן במחשבו של הלקוח.
 3. יודגש כי מערכת התשלום באתר סנסולה מאובטחת באופן שאפילו סנסולה עצמה אינה נחשפת למספרי כרטיסי אשראי או הרשאות התשלום של לקוחותיה ובוודאי שאינה אוגרת נתונים אלה במחשביה או ברישומיה.
 4. החברה משתמשת בתקני אבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת סליקה לצורך סליקת כרטיסי. חברת הסליקה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.
 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
 7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת עם האתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 9. יובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של סנסולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי סנסולה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סנסולה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, סנסולה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 10. סנסולה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בסנסולה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי סנסולה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי סנסולה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, סנסולה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

סמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין במדינת ישראל בלבד. בכל מקרה של מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לתנאי שימוש אלו ו/או לשימוש באתר, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

הניגון בסנסולה אינו דורש כל ידע או ניסיון מוסיקלי!
צלילי הסנסולה עמוקים ומתמשכים, ומשתלבים זה בזה בהרמוניה מושלמת.
הסנסולה היא פרי פיתוח של חברת HOKEMA גרמניה, היא מיוצרת בחברת HOKEMA בעבודת יד נקייה ומדוייקת ובעזרת חומרים איכותיים ביותר.